Meriç KOCATÜRK, Volkan YAZICIOĞLU, Hakan SALCI, Ersoy BAYDAR, Zeki YILMAZ. Diagnosis of Multiple Congenital Cardiac Defects in a Newborn Calf. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (6): 879-882, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2019.21761