Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Doğan AKÇA, Özgür ÇELEBİ, Fatih BÜYÜK, Elif ÇELİK, Mustafa Reha COŞKUN, Mitat ŞAHİN, Salih OTLU. Isolation and Molecular Identification of Campylobacter spp. from Vaginal Swab Sample Obtained from Sheep Herds with Abort History. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 697-701, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21654