Lizhuang HAO, Xiang YANG, Yayu HUANG, Jean-Fran├žois HOCQUETTE, Racheal H. BRYANT, Wang XUN, Jianzhang NIU, Lu SUN, Shatuo CHAI, Luming DING, Ruijun LONG, Shujie LIU. Using Mineral Elements to Authenticate the Geographical Origin of Yak Meat. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (1): 93-98, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20366