Mehmet Eray ALÇIĞIR, Tuncer KUTLU, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Ceyda DİNÇ. Desmoplastic Small Round-Cell Tumor in a Dog. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (1): 133-136, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.20517