Arif PARMAKSIZ, Ahmet OYMAK, Eren YÜNCÜ, Sevgin DEMİRCİ, Evren KOBAN BAŞTANLAR, Emel ÖZKAN ÜNAL, İnci TOGAN, Füsun ÖZER. Y-Chromosome Polymorphisms in 12 Native, Karagül, Karacabey Merino Breeds from Turkey and Anatolian Mouflon (Ovis gmelinii anatolica). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (6): 821-828, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19962