Bestami YILMAZ, Deniz KORKMAZ, Aydın ALAN, İsmail DEMİRCİOĞLU, Yalçın AKBULUT, Çağdaş OTO. Light and Scanning Electron Microscopic Structure of the Pecten Oculi in the Common Barn Owl (Tyto alba). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 973-979, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18070