Gencay Taşkın TAŞÇI, Ekin Emre ERKILIÇ, Nilgün PARMAKSIZOĞLU AYDIN, Erdoğan UZLU. First Report of Trichodectes melis (Phthiraptera, Trichodectidae) from the Eurasian Badger Meles canescens (Carnivora, Mustelidae) in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 1015-1017, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18130