Ekin Emre ERKILIÇ, Metin ÖĞÜN, Ali Haydar KIRMIZIGÜL, Yasemen ADALI, Celal Şahin ERMUTLU, Hüseyin Avni EROĞLU, Abdulsamed KÜKÜRT, Mehmet ÇİTİL, Erdoğan UZLU. Determination of Some Oxidative Stress and Inflammation Markers in Serum, Blood and CSF in Cattle with Head-Eye Form of Malignant Catarrhal Fever. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (4): 515-519, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.17166