SALMANOĞLU B, ARALAN G, KURTDEDE E, ÇİFTÇİ İ. Gingivitisli Köpeklerde Bazı Sistemik Yangı Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (3): 391-394, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.16771