DOAN HTT, LE XTK, DO RT, NGUYEN KT, LE TH. Sequencing and Phylogenetic Analysis Reveal the Prevalence of Duck Hepatitis A Virus Genotype-3 in Vietnam. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (3): 369-376, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.16695