YAYLA S, KAÇAR C, KILIÇ E, KAYA S, KURU M, ERMUTLU CŞ, ÖZAYDIN İ, HÜSEYİNOĞLU Ü, ÖĞÜN M. The Effects of Intrathecal Administration of Bupivacaine or Ropivacaine Following Administration of Propofol in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (3): 363-367, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.16665