KOCATÜRK M, YALÇIN E, YILMAZ Z. Non-cardiogenic (Lone) Atrial Fibrillation in an Anatolian Shepherd Dog. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (2): 347-348, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.17174