AWAN F, ALI MM, MUSHTAQ MH, IJAZ M, CHAUDHRY M, AWAN A. Identification of Risk Factors for Canine Transmissible Venereal Tumour (CTVT) in Owned Dogs in Pakistan. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (2): 305-310, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.16507