DEMİR P, ÖKSÜZTEPE G, İNCİLİ GK, İLHAK Oİ. Vakum Paketli Şavak Tulum Peynirlerinde Potasyum Sorbatın Kullanımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (1): 23-30, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.15707