Uzun M, Yıldız S, Ünal Y, Kaya M, Çenesiz M. Effect of Short-Therm Oak (Quercus hartwisiana) Leaf Consumption on Haemotological Parameters in Rams. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 7 (2): 201-206, 2001.