DEMİRASLAN Y, ASLAN K, GÜRBÜZ İ, ÖZEN H. Multiple Congenital Anomalies in a Simmental Calf. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (4): 629-632, 2014. DOI: 10.9775/kvfd.2014.10692