SAREYYÜPOĞLU B, MÜŞTAK HK, CANTEKIN Z, DİKER KS. Methicillin Resistance in Staphylococcus pseudintermedius Isolated from Shelter Dogs in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 20 (3): 435-438, 2014. DOI: 10.9775/kvfd.2013.10364