OSTAN I, KURT O, OZBILGIN A. Plasmodium berghei"nin In Vitro Kültürü: Klorokin ve Artesunat İlaç Direnç Testlerinin Uygulanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (5): 909-912, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2012.8470