CEVIK O, ARSLAN AH. Overektomili Sıçanlarda Alendronatın Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (5): 767-772, 2013. DOI: 10.9775/kvfd.2013.8759