SERBESTER U, CINAR M, HAYIRLI A. Sütçü İneklerde Negatif Enerji Dengesi ve Metabolik İndikatörleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (4): 705-711, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2012.6559