KUCUKYILMAZ K, CATLI AU, ÇINAR M. Etlik Piliç Yemlerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Karkas Randımanı ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 291-296, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5443