GURSES M, BAYRAKTAR M. Türkiye’de Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Holştayn Sığırlarda Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 273-280, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5424