KARAN M, USTUNDAG Y, AYDIN M. Saanen Irkı Bir Oğlakta Rastlanılan Cyclopia, Arhinia ve Hermafroditizm Olgusu. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (1): 147 - 150, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2488