NARINC D, KARAMAN E, FIRAT MZ, AKSOY T. Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Verim Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanarak Elde Edilmesiyle Çok Özellikli Genetik Parametre ve BLUP Tahminleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (1): 117 - 123, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2568