OZER MO, DOGRUER G. Aşım Sezonunda Şami Keçilerinde Progestagen İçeren Deri Altı İmplant ve Vaginal Süngerlerin Uzun ve Kısa Süreli Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (1): 47 - 52, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2376