ISSI M, GUL Y, BASBUG O, SAHIN N. Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (6): 909-913, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2010.1869