MUĞLALI ÖH, SALMAN M. Silo örtüsü olarak yaş şeker pancarı posasının kullanımı: Suluova deneyimi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 351-352, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.1547