ÖKSÜZTEPE G, PATIR B, ÇALICIOĞLU M, İLHAK Oİ, DİKİCİ A. Elazığ’da satılan kremalı pastalarda E. coliO157:H7’nin varlığı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 307-311, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.716