GÜVENÇ D, AKSOY A. Samsun yöresinden toplanan çiğ süt örneklerinde bazı pestisid kalıntılarının araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 281-286, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.689