CANBOLAT Ö, KARAMAN Ş, FİLYA İ. Üzüm posasının yonca silajlarında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılma olanakları. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 269-276, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.679