TEMİZSOYLU MD, AVKİ S, YİĞİTARSLAN K. İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik cerrahi ile sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 217-224, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.543