DEMİREL N, GÜRLER S. Klinik çalışmalarda örneklem genişliğinin belirlenmesine pratik yaklaşımlar. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 205-211, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.527