TEMAMOĞULLARI F, DİNÇOĞLU AH. Şanlıurfa ve çevresindeki kuyu sularında çinko ve selenyum düzeyleri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 199-203, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.479