TEMAMOĞULLARI F, KAYA S. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 187-191, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.416