ÜLKÜ A, ERGÜN Y. Doğu Akdeniz sahillerinde yuvalayan Chelonia mydasve Caretta carettadeniz kaplumbağalarındareprodüktif ultrasonografi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 179-185, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.391