GÖKHAN N. Atlarda alfa2 adrenoseptör agonistlerin bazı fizyolojik parametreler üzerindeki etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 109-116, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2007.18-D