Fatih BÜYÜK, Ediz Kağan, Emin KARAKURT, Mustafa Reha, Eray BÜYÜK, Murat ÖZMEN, Serpil DAĞ, Elif ÇELİK, Aliye GÜLMEZ, Elif KARADENİZ, Mustafa ULUCAN, Hilmi NUHOĞLU, Mitat ŞAHİN. Accomplished Management of Chlamydophila abortus-induced Enzootic Sheep Abortions: The Case of Şavşat (Turkey). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (6): 777-785, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24380