Zbigniew ADAMIAK, Paweł JASTRZĘBSKI, Joanna GŁODEK, Angelika TOBOLSKA. Two Cases of Celox Gauze Application to Control Bleeding from the Canine Popliteal Artery. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (3): 453-454, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24022