İlker ÇAMKERTEN, Güzin ÇAMKERTEN, Hasan ERDOĞAN, Adnan AYAN, Songül ERDOĞAN, Kerem URAL. Serum Thiol Disulphide Levels Among Sheep with Sarcoptic Mange. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (6): 865-868, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22083