Şule SANAL, Ayşe MENTEŞ, Mehmet Yavuz. Yitirilen Bir Servet: Tiftik Keçisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (6): 763-768, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2019.21820