Mürşide Ayşe, Sevil ATALAY, Rıfat VURAL, Osman KUTSAL, Ziynet GÜNEN, Şükrü KÜPLÜLÜ. Clinical, Bacteriological, and Histopathological Aspects of Endotoxic Pyometra in Bitches. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (5): 663-671, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19675