Aliye GÜLMEZ, Ekin Emre, Fatih BÜYÜK, Ali Haydar, Gürbüz GÖKÇE, Lokman BALYEN, Enes AKYÜZ, Uğur AYDIN, Burhan ÖZBA, Salih OTLU. Moraxella ovis and Mycoplasma conjunctivae Isolation from an Ovine Infectious Keratoconjunctivitis Outbreak and Fortified Treatment Approaches. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (4): 551-556, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19572