Şima ŞAHİNDURAN, Özlem ÖZMEN, Reyda KIYICI. Determination of Telomerase Enzyme Level in Enzootic Intranasal Tumors of Goats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (4): 583-588, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19678