Bestami YILMAZ, Deniz KORKMAZ, Aydın ALAN, İsmail DEMİRCİOĞLU, Yalçın AKBULUT, Çağdaş OTO. Light and Scanning Electron Microscopic Structure of the Pecten. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 973-979, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18070