Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 4
Somatik Hücre Sayısının Süt Üre Nitrojen İle Süt Kompozisyonuna Olan Etkisi
AYASAN T1, HIZLI H1, YAZGAN E1, KARA U1, GOK K1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.4489 Keywords :