Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 4
Elazığ’da Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Görüşleri
SEKER I1, OZEN A1, GULER H1, SEKER P1, OZDEN I1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.3825 Keywords :