Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 4
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Rasyona Yüksek Düzeylerde Bakır İlavesinin Tiroit Hormonları ve Bazı Kan Değerleri Üzerine Etkisi
ONDER F, CENESIZ M, KAYA M, UZUN M, KARADEMIR G
DOI : 10.9775/kvfd.2010.3639 Keywords :