Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 1
Çiğ Süt Pazarlanmasında Süt Sanayi İşletmelerinde Firma Yoğunlaşma Oranlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği
GUNLU A1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2520 Keywords :