Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 1
Kars Yöresinde Atık Yapmış İnek Sürülerinden Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Brusella Etkenlerinin Bakteriyolojik ve Moleküler Tanımlanması
CELEBI O1, OTLU S1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2382 Keywords :