Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 1
Kars İlinde Serbest Çiftlik Koşullarında Yetiştirilmiş Yerli Irk Kazların Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi
KIRMIZIBAYRAK T1, ONK K1, YAZICI K1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2375 Keywords :